484967 1200 0 0 303 4250 2656 2

Om NFC - Næstved Flugtskydningscenter

Ordentlighed

Ved ordentlighed forstår vi:

  • Tal pænt om og med hinanden
  • God opførsel repræsenterer en god jæger og skytte
  • Overhold skydecenterets regler
  • Ryd op efter dig og pas på tingene
  • Lige vilkår for alle, vær hjælpsom og sørg for nye medlemmer og gæster føler sig velkommen
  • Humor med omtanke - pas på nye medlemmer
  • Undlad at kommentere andres skydning

Så er Næstved Flugtskydningscenter et rart sted at komme, og der er plads til alle.

 

FU - FORRETNINGSUDVALG

Hans Nikolajsen, formand
Ole Trolle Nyvang, næstformand
Jan Andersen
Jørgen Kondrup
Benny Bülow Larsen
Thomas Madsen
Kuno Madsen
Flemming Saxtorph
Mogens Svendsen
Ib Ole Trägård

Kasserer
Hanne Jørgensen

 

20150912 Skydeaften

Næstved Flugtskydningscenter er indviet d. 16. juni 2002 af byens borgmester og formanden for Danmarks Jægerforbund med flere og vores Jagthornsblæsere spillede ved indvielsen.

Ved indvielsen af centret begyndte et nyt kapitel for flugtskydning i Næstved og omegn.
 
Initiativet til oprettelse af Næstved Flugtskydningscenter blev taget i 1995 af Næstved Jagtforening, Næstved Flugtskytteklub, Næstved Strandjagtforening, Karrebæksminde Strandjagtforening og Jægerklubben Hubertus.

Man oprettede efter mange møder et interessentskab ”Næstved Flugtskydningscenter”.
Der blev udarbejdet vedtægter og nedsat et forretningsudvalg, der skulle stå for driften af centeret. Hver forening havde 2 medlemmer i forretningsudvalget.
I vedtægten er der indført en meget vigtig paragraf for centrets drift og fremtid, idet beslutninger skulle træffes i enighed.
 
Det tog ca. 7 år inden aftaler/vedtægter, diverse tilladelser med vejanlæg, leje af areal af forsvaret og behandling af klager m.v. var på plads.

Frem til år 1970 havde flugtskytterne og jægerne haft både jagt- og skeetbane ved Stenbæksholm, men disse baner blev lukket grundet udvidelse af flyvepladsen.
Jægerne etablerede derefter en jagtlerduebane på Ydernæs, men den blev lukket i 1985 grundet udvidelse af havnen ved Pouls Vig
.
Næstved Flugtskytteklub var uden skeetbane fra 1970 til juli md. 1981, før det lykkedes at etablere skeetbanen på Næstved Øvelsesplads, og i 2002 da man åbnede Næstved Flugtskydningscenter blev skeetbanen en del af centret, der i dag omfatter jagtbane, nordisk trap og skeetbane.

I dag består interessentskabet Næstved Flugtskydningscenter af 3 foreninger, idet jægerklubben Hubertus er fusioneret med Næstved Jagtforeningen og Næstved Flugtskytteklub er fusioneret med Næstved Strandjagtforening.

Centret er fortsat under udvikling, og et stort ønske er en retablering af en integreret sportingbane i skeetbanen.

PRISER

Skydekort ------------------------------kr. 200
Køb af en serie duer -----------------kr.   35
Køb af duer for kr. 700 rabat 10% kr. 630
Flugtskydningspatroner cal. 12 -- kr.   40
Flugtskydningspatroner cal. 20 ---kr.   55